МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ ДИТИНИ (за О.І. Савенковим)
Шановні батьки! Оцініть рівень сформованості у Ваших дітей дев'яти характеристик, що зазвичай спостерігаються в обдарованих дітей.
Дайте оцінку Вашій дитині за кожним параметром, користуючись такою шкалою:

5 — властивість особистості, що оцінюється, розвинена добре, чітко виражена, виявляється часто в різних видах діяльності й поведінки;

4 — властивість помітно виражена, але виявляється час від часу, при цьому й протилежна їй виявляється дуже рідко;

З — властивість особистості, що оцінюється, й протилежна — виражені нечітко, у виявах рідкі, у поведінці й діяльності врівноважують одна одну;

2 — виражена яскравіше й частіше виявляється властивість особистості, протилежна тій, що оцінюється;

1 — чітко виражена й часто виявляється властивість особистості, що протилежна тій, яка оцінюється, вона фіксується в поведінці й у всіх видах діяльності;

0 — відомості для оцінювання цієї якості відсутні (не маю).
Допитливість (пізнавальна потреба).
Жагу інтелектуальної стимуляції й новизни зазвичай називають допитливістю. Чим обдарованішою є дитина, тим більшою мірою виражене в неї прагнення до пізнання нового, невідомого.
Виявляється в пошуку нової інформації, нових знань, у прагненні ставити багато запитань, у невгасимій дослідницькій активності (бажання розбирати іграшки, досліджувати будову предметів, рослин, поведінку людей, тварин та ін.).
Надчутливість до проблем.
«Пізнання починається із дивування тим, що є буденним» (Платон).
Здатність бачити проблеми там, де інші нічого незвичного не помічають,— важлива характеристика творчо мислячої людини.
Виявляється в здатності знаходити проблеми, ставити запитання.
Здатність до прогнозування.
Здатність передбачати результат розв'язання проблеми до того, як вона буде реально розв'язана, або можливі наслідки дії до її здійснення.
Виявляється не тільки під час розв'язання навчальних завдань, але й поширюється на найрізноманітніші прояви реального життя: від прогнозування наслідків не віддалених у часі відносно елементарних подій до можливостей прогнозування розвитку соціальних явищ.
Словниковий запас.
Значний словниковий запас — результат і критерії! розвитку розумових здібностей дитини.
Виявляється не тільки у великій кількості слів, що використовуються у мові, але й в умінні (прагненні) будувати складні синтаксичні конструкції, у характерному для обдарованих дітей придумуванні нових слів для позначення нових, уведених ними понять або уявлюваних подій.
Здатність давати оцінку.
Здатність давати оцінку — насамперед результат критичного мислення. Припускає можливість розуміння як власних думок і вчинків, так і дій інших людей.
Виявляється в здатності об'єктивно характеризувати розв'язання проблемних завдань, учинки людей, події та явища.
Винахідливість.
Здатність знаходити оригінальні, несподівані рішення в різних видах діяльності.
Виявляється в поведінці дитини, в іграх і різних видах діяльності.
Здатність міркувати й мислити логічно.
Здатність до аналізу, синтезу, класифікації явищ, подій, процесів, уміння чітко й логічно висловлювати свої думки. Виявляється в умінні формулювати поняття, висловлювати власні судження.
Наполегливість (цілеспрямованість).
Здатність і прагнення завзято рухатися до поставленої мети. Уміння концентрувати власні зусилля на предметі діяльності, незважаючи на наявність перешкод.
Виявляється в поведінці й у всіх видах діяльності дитини.
Вимогливість до результатів власної діяльності (перфекціонізм).
Прагнення доводити продукт будь-якої своєї діяльності до відповідності найвищим вимогам.
Виявляється в тому, шо дитина не заспокоюється доти, поки не доведе свою роботу до найвищого рівня.
Создано в программе онлайн опросов, анкет и тестов VirtualExS